Besluit omgevingsrecht (Bor)

Uitbreiding Achtergevel nieuw

Alle vergunningvrije situaties staan in artikel 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw bouwplan niet genoemd in dit besluit dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk wetboek.
Het kan zijn dat er voor het bouwplan geen omgevingsvergunning voor het activiteit bouwen nodig is, maar wel een omgevingsvergunning voor een ander activiteit. Bijvoorbeeld voor  strijdig gebruik met de regels van het Bestemmingsplan. Dit geldt voor alle situaties in artikel 3 van Bijlage II van het besluit omgevingsrecht (Bor). Bij het omgevingsloket online kunt u nagaan of u nog andere vergunningen nodig heeft.
Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Die kan aangeven voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is.