Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)

Uitbreiding Achtergevel nieuw

Voor alle werkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is, is in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) vastgelegd welke documenten (zoals bouwtekening) en gegevens (zoals constructieberekening) vereist zijn bij een vergunningaanvraag. Gemeenten mogen alleen die gegevens opvragen die relevant zijn voor de aanvraag. Sinds de invoering van de (Mor) op 1 oktober 2010 is het “Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) vervallen“. In het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) stond voorheen welke informatie vergunningaanvragers moeten aanleveren voor hun bouwplannen.

 Bouwbesluit 2012, dit is het Besluit met de bouwtechnische voorschriften voor bouwwerken.