WABO

Uitbreiding Achtergevel nieuw

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd om procedures voor vergunningen te vereenvoudigen. Diverse vergunningen zijn gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning. Hierdoor is de term “bouwvergunning vervallen“. Inhoudelijk is er niets veranderd: voor bouwen heeft u in veel gevallen nog steeds een vergunning nodig. Soms kunt u bouwen of verbouwen zonder vergunning (vergunningvrij bouwen).

Sinds 1 oktober mag er meer vergunningvrij gebouwd worden. De regeling voor vergunningvrij bouwen maken onderdeel uit van het Besluit omgevingsrecht (Bor), die tegelijk met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden op 1 oktober 2010.

 

Wat is een Omgevingsvergunning?

Een Omgevingsvergunning is een toestemming van de gemeente om te bouwen en of te verbouwen.

 

Waarom heb ik een Omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is niet alleen nodig als u een huis of een bedrijfshal wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouwing en renovatie of wanneer u de functie van een gebouw wilt wijzigen.

 

Waarom moet een aanvraag Omgevingsvergunning voldoen aan de (MOR)?

Om de gemeenten te voorzien van voldoende informatie om een ingediende aanvraag naar behoren op de wettelijke voorgeschreven wijze te kunnen behandelen.

Hierbij is het van groot belang dat de bouwkundige tekeningen en adviezen van verschillende adviseurs op elkaar zijn afgestemd, waardoor er een samenhang ontstaat. Verder is het van belang dat de stukken overzichtelijk worden aangeleverd, zodat een vlotte, effectieve beoordeling door de gemeente mogelijk is.